Given name: Nieznane Family name: [dziewczynka]

  • NO
  • Female
  • [dziewczynka]
  • No data
  • From Warsaw
  • Jewish
  • Dziewczynka, która była razem z Barbarą Bregman w szkole sióstr Felicjanek. Obie były na aryjskich papierach. Ta dziewczynka została zidentyfikowana, i musiała wyjechać. Przed wyjazdem powiedziała, że tu jest jeszcze inna Żydówka. I Barbara również musiała wyjechać od zakonnic.

  • children, monastery/church, with Aryan documents