Given name: Nieznane Family name: (urzędnik w USC)

  • NO
  • Male
  • (urzędnik w USC)
  • From Warsaw
  • Polish
  • Urzednik w Urzędzie Stanu Cywilnego, który za łapówkę 50 zł wystawił Zenonowi Neumarkowi fałszywą metrykę urodzenia.

  • help
  • other help, stranger, one-off help
  • s. 67