Given name: Mietek Family name: Zysman

  • NO
  • Male
  • Mietek
  • Zysman
  • From Warsaw
  • Jewish
  • Brat Józefa Zysmana. Był zatrudniony na placówce w niemieckich warsztatach samochodowych HKP, spotykał się z bratem, który był po aryjskiej stronie, w sklepiku "babci".

  • Relacja Józefa Zysmana-Ziemiana w książce "Ten jest z ojczyzny mojej”, s. 224-226

  • 13