Given name: Szymon Family name: Wyszewiański

  • YES
  • Male
  • Szymon
  • Wyszewiański
  • A PhD; from the Jewish Help Committee management; a industrialist from Lodz

  • the rich, activists
  • Czerniakow, Adam; Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942, (The Warsaw Diary of Adam Czerniakow)

  • 224