Given name: Gusta Family name: Wilner

  • YES
  • Female
  • Gusta
  • Wilner
  • Guta, Gustawa
  • The author of the testimony IIop2YV03/395, Arie Wilner's sister

  • author
  • Wilner, Gusta; Wspomnienia z getta i aryjskiej strony Warszawy - Poświęcone pamięci mojego Brata, bojownika Arje ('Jurka') Wilnera, który poległ w walce o honor Narodu Żydowskiego; (Memoirs from the Ghetto and the 'Aryan Side' of Warsaw – to Remember my Brother, the Fighter Arje ('Jurek'), who Died to Defend the Honour of the Jewish People