Given name: Jehuda Family name: Warszawiak

  • YES
  • Male
  • Jehuda
  • Warszawiak
  • A journalist and a writer, a member of the "Thirteen".

  • collaboration
  • "Thirteen"

  • Czerniakow, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942, (The Warsaw Diary of Adam Czerniakow)

  • 179