Given name: Abraham Family name: Wajnberg

  • YES
  • Male
  • Abraham
  • Wajnberg
  • A rabbi, arrested. Czerniakow intercedes for him with Brandt. (13 September 1941)

  • religion
  • Czerniakow, Adam Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942, (The Warsaw Diary of Adam Czerniakow)

  • 214