Given name: Wawrzyniec Family name: Sybilski

 • NO
 • Male
 • Wawrzyniec
 • Sybilski
 • 1943 lub 1944
 • No
 • From Warsaw
 • no information
 • Polish
 • on surface
 • delation/denunciation, other danger, blackmail/"szmalcowanie" resulting in buying out
 • Wywiadowca, jeden z członków Policji Kryminalnej w Warszawie, stanowiących zakamuflowaną grupę prowadzoną przez Gestapo, w celu wyłapywania ukrywających się Żydów. Kazimierz Moczarski przeprowadza śledztwo, gromadzi materiały śledcze, dowody i opiniuje karę śmierci dla członków grupy. Wszystkich Centralny Sąd Specjalny skazuje na karę śmierci; wiele wyroków wykonano, m.in. na Sybilskim.

 • administrative, denunciation , Poles operations, collaboration, underground activity, blackmail, "szmalcownictwo", death , private/everyday life
 • antisemitism, atmosphere , Gestapo/gendarmerie, Polish underground movement , costs, blackmailer/ "szmalcownik"
 • Moczarski pisał w więziennym zeznaniu:
  "Postępy moich prac poszły tak daleko, że np. w sprawie wytoczonej przeciw Wawrzyńcowi Sybilskiemu z Kripo udowodniłem mu przekazanie do Gestapo około 58 osób (nazwiska i adresy ofiar) oraz załączyłem zespół szczegółowych zeznań świadków, opisujących dokładnie afery antyżydowskie Sybilskiego".

  Anna Machcewicz, "Kazimierz Moczarski. Biografia", Znak.

 • Str. 1 – 2