Given name: Karol Family name: Bartel

 • NO
 • Male
 • Karol
 • Bartel
 • 1943-12-21
 • No
 • From Warsaw
 • no information
 • German
 • on surface
 • delation/denunciation, other danger, blackmail/"szmalcowanie" resulting in buying out
 • Volksdeutsch, sierżant Kripo, jeden z członków grupy konfidentów, prowadzonych przez Gestapo, szantażujących i wyłapujących ukrywających się Żydów. Kazimierz Moczarski przeprowadza śledztwo, gromadzi materiały śledcze, dowody i opiniuje karę śmierci dla członków grupy. Wszystkich Centralny Sąd Specjalny skazuje na karę śmierci; wiele wyroków wykonano, Bartel ginie 21 grudnia 1943.

 • administrative, denunciation , Germans operations, Poles operations, collaboration, underground activity, blackmail, "szmalcownictwo", death , private/everyday life
 • antisemitism, atmosphere , Gestapo/gendarmerie, Polish underground movement , costs, blackmailer/ "szmalcownik"
 • Str. 1 – 2