Given name: Berek Family name: Shneidmill (3)

 • (1, 2, 3) YES
 • (1, 2, 3) Male
 • (1) Berek , (2) Abraham , (3) Berek,Abraham, Szmuel
 • (1) Shneidmill , (2) Sznajdmil , (3) Sznajdmil
 • (2) Berek
 • (2) maj,1943, (3) pocz.05-43
 • (3) Łódź
 • (2, 3) Warszawa
 • (1, 2, 3) No information
 • (1)

  Another place of meetings was Senatorska Street No. 9. Henryk Fishgrund lived there in a small room on the third floor. The Bund's representatives held their meetings there before the ghetto uprising. It was here that the author met Abrash Blum, Berek Shneidmill (representative of the Central Committee in the ghetto, leader of a combat group that fought in the ghetto uprising), Samsonowicz, Muszkat and Leon Feiner. The Bund messengers came there as well; to get money, fake documents and illegal publications of Polish underground to circulate them among Jews.

  (2)

  Działacz, należał do kierownictwa w getcie w-skim, bojownik iBUNDu. Zginął w walce podczas powstania w getcie na początku maja 1943r

  (3)

  uczeń Talmud Tora., następnie gimnazjum realnego, które ukończył w 1922. Pracował w warszawie jako księgowy. Na początku wojny przebywał na Litwie. Kiedy wrócił do Warszawy, pracował dla Bundu, z którym był związany od lat przedwojennych. Reprezentował tę partię w Komisji Koordynacyjnej ŻKN i Bund powstałej w końcu listopada 42. W powstaniu walczył na terenie szczotkarzy. Zginął w pierwszych dniach maja 43 na Franciszkańskiej 30

  • (1, 2, 3) activists
 • (1) str. 234, (2) str.231, (3) 68, 94,242