Given name: Leopold Family name: Rutkowski

 • NO
 • Male
 • Leopold
 • Rutkowski
 • „Muszyński”, „Trojanowski”, „Zawadzki”
 • 1877-08-12
 • Warszawa
 • Yes
 • From Warsaw
 • Polish
 • higher
 • on surface
 • other danger, homicide
 • Szef Departamentu Spraw Wewnętrznych Delegatury Rządu RP w Londynie; na prośbę Zofii Kossak-Szczuckiej, Witolda Bieńkowskiego i Jerzego Makowieckiego przyznaje subwencję na działalność Tymczasowego Komitetu Pomocy Żydom.

 • administrative, Poles operations, underground activity, help
 • Polish underground movement , costs, long-lasting help, financial assistance
 • Kończy studia prawnicze, w latach międzywojennych pracuje w MSW. Podczas II wojny światowej jest pierwszym szefem Departamentu Spraw Wewnętrznych Delegatury Rządu RP w Londynie na kraj od lutego 1941, do lipca 1944. W 1945 aresztowany przez NKWD, wywieziony na moskiewską Łubiankę, kilka miesięcy później zwolniony po interwencji Mikołajczyka. Po powrocie do Polski aresztowany przez UB, zwolniony po interwencji Jakuba Bermana. Ponownie aresztowany w 1949, zamordowany 8 września w czasie przesłuchania w więzieniu przy Rakowieckiej.

 • Str. 3 – 4