Given name: Ignacy Family name: Rosenblum

  • NO
  • Ignacy
  • Rosenblum
  • From Warsaw
  • Sienna
  • Jewish
  • good
  • W relacji Władysława Smólskiego występuje jako "pan Stanisław". Z zawodu buchalter, z zamiłowania bibliofil. Miał dobry wygląd. Częśc jego rodziny, która uratowała się po "akcji", przebywała w koszarach dla robotników żydowskich na Lesznie. "Pan Stanisław" mieszkał już po aryjskiej stronie, w wynajętym pokoju na Siennej, tuz obok "żydowskiego mostu". Czasem rozmawiał z rodziną telefonicznie. Nie mogli się zdobyć na wyjście z getta i wszyscy zginęli. Na prośbę Smólskiego zgodził sie przyjąć na noc do siebie Tadzia (Tadeusza Reinberga) i zawieźć go następnego dnia do pensjonatu pod Warszawą.

  • Relacja Władysława Smólskiego

  • 346-349