Given name: Szandela (Szajndla, Sonia) Family name: Ostrzega

 • YES
 • Female
 • Szandela (Szajndla, Sonia)
 • Ostrzega
 • 1927-00-00
 • 1942
 • wrzesień 1942
 • Miłosna
 • Treblinka
 • No
 • Not in Warsaw
 • Miłosna
 • Warszawa, Falenica, Stanisławów
 • Jewish
 • lack
 • Córka Chai z d. Morgenstern i Dawida, miała pięcioro rodzeństwa. Ojciec prowadził sklep rzeźniczy, potem, gdy go zamknął, matka otworzyła inny sklep. Rodzina był tradycyjna, religijna. Gdy wybuchła wojna, jakoś sobie radzili, mieszkali w swoim domu, getto w Miłosnej nie było zamknięte, więc mogli handlować. W kwietniu 1942 r. mieli zostać przesiedleni do getta warszawskiego. Ojciec i bracia uciekli do getta w Falenicy, reszta rodziny znalazła się w Warszawie. Po kilku dniach w kwarantannie zamieszkały u rodziny matki. Zaczął się głód, matka wszystko wyprzedawała, w końcu postanowiła uciec z Warszawy. Przedostała się z najmłodszymi córkami do męża do Falenicy. Wkrótce z Warszawy uciekła także starsze córki Basia i Luba. Ojciec został zabrany z Falenicy do obozu pracy. Chaja z dziećmi postanowiła uciekać dalej - znaleźli się w getcie w Stanisławowie. W noc przed likwidacją tego getta Basia i jej bracia Motek i Jakow uciekli z getta. Matka i pozostałe siostry zostały zabrane do Treblinki.

 • in the ghetto, deportation
 • private life / daily life
 • poor, children, refugees, around the author, escaping the ghetto