Nowolipki From Warsaw

  • YES
  • From Warsaw
  • Midtown
  • Nowolipki
  • in the ghetto
  • social/communal
  • address, author, aid, refugees, around the author, everyday life
  • Mieszkanie kuzynki Chai Ostrzegi.