Given name: Konstanty Family name: Najder

 • NO
 • Male
 • Konstanty
 • Najder
 • 1899-12-24
 • Yes
 • From Warsaw
 • Polish
 • Biskup kościoła metodystów, który pomagał rodzinie Lewartowiczów po stronie aryjskiej. Załatwił im papiery, że są wyznania metodystycznego. Pomagał im również finansowo.

 • Poles operations, help
 • other help, long-lasting help, individual help
 • Zob. https://pl.wikipedia.org/wiki/Konstanty_Najder