Nieznana [mieszkania Lewartowiczów po stronie aryjskiej] From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Nieznana [mieszkania Lewartowiczów po stronie aryjskiej]
  • Ghetto Uprising, Warsaw Uprising, in the Ghetto, deportation
  • denunciation , housing, blackmail, private/everyday life
  • contacts with other Jews , long-lasting help, individual help , housing assistence , with Aryan documents
  • Mieszkania rodziny Lewartowiczów poza gettem - zmieniali je kilkukrotnie z powodu szantaży.