Given name: Nieznane Family name: Mędrzycka

 • NO
 • Female
 • Mędrzycka
 • From Warsaw
 • Polish
 • Razem z mężem pracowali przed wojną jako woźni w jednym biurze na ul. Zamenhofa,a po zamknięciu getta na Bielańskiej.
  Mieli rozległe znajomości z rodzinami żydowskimi. Za ich pomocą Janina Wąsowiczowa rozprowadzała pierwsze fundusze od Rady Pomocy Żydom. Okazali wiele serca i dużo poświęcenia.

 • Poles operations, help
 • Relacja Janiny Raabe-Wąsowiczowej w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".

 • Relacja Janiny Raabe-Wąsowiczowej w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".

 • s. 95-97