Given name: Franciszka Family name: Leszczyńska

  • YES
  • Female
  • Franciszka
  • Leszczyńska
  • a musician

  • artists/writers
  • 202