Given name: Unknown Family name: Lebenfisz

  • YES
  • Male
  • Lebenfisz
  • His name appears once in Czerniakow's entry of 21 December 1939: "Scoundrel Lebenfisz!"

  • around the author
  • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942, (The Warsaw Diary of Adam Czerniakow)

  • 72