Given name: Christian Family name: Krüger

  • YES
  • Male
  • Christian
  • Krüger
  • An SS captain.

  • Germans
  • Czerniakow, Adam Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942, (The Warsaw Diary of Adam Czerniakow)

  • 231