Given name: Józef Family name: Kantor

  • YES
  • Male
  • Józef
  • Kantor
  • organizator szmuglu przez wyloty tzw grajek. Współpracował z żandarmem niemieckim Pulferem. W czasie powstania w organizował wyprowadzanie ludzi z bunkrów z Nowolipia na stronę aryjską, pobierając od osoby 3000 zł do podziału z Pulferem. Kantora i jego żonę Pulfer ulokował na wartowni żandarmerii, gdzie był dowódcą.

  • smuggling
  • te fragment drukowany w "Pamiętniki z getta warszawskiego" str 253

  • Warm, Ber, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

  • [33,36]