Given name: Irena Family name: Kaczyńska

  • YES
  • Female
  • Irena
  • Kaczyńska
  • A 15-year-old daughter of the Kaczynskis.

  • Poles
  • Reicher, Edward W ostrym świetle dnia. Dziennik żydowskiego lekarza 1939-1945 (In Broad Daylight. A Diary of a Jewish Doctor 1939 - 1945)

  • 74