Given name: Unknown Family name: Jankowski

  • YES
  • Male
  • Jankowski
  • Helps Reichert in Zyrardow

  • physicians, Poles
  • Reicher, Edward W ostrym świetle dnia. Dziennik żydowskiego lekarza 1939-1945 (In Broad Daylight. A Diary of a Jewish Doctor 1939 - 1945)

  • 9