Given name: Edmund Family name: Holka

 • NO
 • Male
 • Edmund
 • Holka
 • Yes
 • From Warsaw
 • Warszawa ul. nieznana
 • Polish
 • money
 • Dobrze zbudowany, wysoki, w średnim wieku, o arystokratycznym wyglądzie i żywych, niebieskich oczach. Przedwojenny znajomy i klient Jakuba Lando. Razem ze swoim przyjacielem Firtzem prowadził sortownię ubrań i złomu dla Niemców. W styczniu 1943 r. przyjął do pracy Jerzego Lando, znając jego pochodzenie.

 • Ghetto Uprising, Warsaw Uprising, deportation
 • Poles operations, economic, help, work
 • The Righteous Medal , work