Given name: Bronisława Family name: Hoffnung

 • NO
 • Female
 • Bronisława
 • Hoffnung
 • Birnbaum [Birenbaum]
 • Iwanowska
 • 1923-09-01
 • Warszawa
 • Yes
 • Not in Warsaw
 • Bydgoszcz
 • Warszawa
 • Jewish
 • good
 • secondary
 • on surface
 • Bronisława Hoffnung (z domu Birenbaum, lub Birnbaum), ur. 01.09.1923 w Warszawie, córka Herzela i Rozalii (Ziuty). Była jedynaczką, rodzinie dobrze się powodziło, ojciec prowadził własny biznes. Chodziła w Warszawie do gimnazjum Zofii Kaleckiej, uczyła się gry na pianinie. Rodzina była zasymilowana, nie obchodzono świąt. W roku 1934 rodzina przeprowadziła się do Bydgoszczy. Na kilka dni przed wybuchem II wojny światowej przyjechali do Warszawy. Zamieszkali u babki ze strony matki. Dom, w którym zamieszkali, znajdował się na terenie późniejszego getta, więc nie musieli się przeprowadzać. W getcie Bronisława pracowała w szopie Toebensa. Przed powstaniem w getcie wyszła z rodzicami z getta, ukrywali się po aryjskiej stronie na fałszywych papierach. Ojciec zginął w powstaniu warszawskim, rozstrzelany jako Polak, one z matką zostały wywiezione, po drodze uciekły i dotrwały do wyzwolenia. Po wojnie wróciły do Bydgoszczy. Bronisława wyszła za mąż i urodziła dziecko, zaraz potem wyjechała z rodziną do Izraela.

 • in the Ghetto
 • housing, private/everyday life
 • with Aryan documents
 • W 1939 r. Ministerstwo Rolnictwa i reform Rolnych mieściło się w Pałacu Prymasowskim, na ul. Senatorskiej róg Koziej. Budynek został zniszczony w 1939 r.