Wywiad USC 558 – Bronislawa Hoffnung

 • Bronislawa
 • Hoffnung
 • interviews USC Shoah Foundation
 • no
 • after the war
 • English
 • Bronisława Hoffnung (z domu Birenbaum, lub Birnbaum), ur. 01.09.1923 w Warszawie, córka Herzela i Rozalii (Ziuty). Była jedynaczką, rodzinie dobrze się powodziło, ojciec prowadził własny biznes. Chodziła w Warszawie do gimnazjum Zofii Kaleckiej, uczyła się gry na pianinie. Rodzina była zasymilowana, nie obchodzono świąt. W roku 1934 rodzina przeprowadziła się do Bydgoszczy. Na kilka dni przed wybuchem II wojny światowej przyjechali do Warszawy. Zamieszkali u babki ze strony matki. Dom, w którym zamieszkali, znajdował się na terenie późniejszego getta, więc nie musieli się przeprowadzać. W getcie Bronisława pracowała w szopie Toebensa. Przed powstaniem w getcie wyszła z rodzicami z getta, ukrywali się po aryjskiej stronie na fałszywych papierach. Ojciec zginął w powstaniu warszawskim, rozstrzelany jako Polak, one z matką zostały wywiezione, po drodze uciekły i dotrwały do wyzwolenia. Po wojnie wróciły do Bydgoszczy. Bronisława wyszła za mąż i urodziła dziecko, zaraz potem wyjechała z rodziną do Izraela.

  USC Shoah Foundation – The Institute for Visual History and Education Leavey Library 650 West 35th Street, Suite 114 Los Angeles, CA 90089-2571
  https://vhaonline.usc.edu