Given name: Nieznane Family name: Guterman

  • NO
  • Male
  • Guterman
  • From Warsaw
  • Jewish
  • Przez krótki czas ukrywał się razem z Beryszem Aurbachem po aryjskiej stronie.

  • Polish underground movement , contacts with other Jews , long-lasting help, housing assistence