Given name: nieznane Family name: Grobelny

  • NO
  • Male
  • nieznane
  • Grobelny
  • 1944
  • No
  • Polish
  • Należał do Komitetu Żydowskiego Żegota. Dostarczał pieniądze Kazimierzowi Młynarskiemu, który opiekował się kilkunastoma osobami pochodzenia żydowskiego. Został aresztowany w Cegłowie, więziony w Mińsku Mazowiecki. Po ciężkiej chorobie zmarł.

  • Poles operations, death
  • long-lasting help, financial assistance, quarter/district