Given name: Franciszek Family name: Garncarek

  • NO
  • Male
  • Franciszek
  • Garncarek
  • From Warsaw
  • Proboszcz parafii św Augustyna, był czynny w akcji pomocy Żydom.

  • help
  • Zginął 20.12.1943 r. na progu plebanii.

  • Relacja ks. Biskupa Karola Niemiry w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".

  • s. 178