Given name: Stefan Family name: Dobryszycki

  • YES
  • Male
  • Stefan
  • Dobryszycki
  • a doctor; stomach and intestinal diseases; Leszno Street No. 64

  • physicians
  • Warsaw Telephone Directory 1939 (SASTW - Spis Abonentow Sieci Telefonicznej m. st. Warszawy 1939): doctor of medicine, Zielna Street No. 35

  • ogł,31,33,35, 46; II 1 og, III 26 og