Given name: Barbara Family name: Chwat

 • NO
 • Female
 • Barbara
 • Chwat
 • Yes
 • From Warsaw
 • Warszawa, ul. nieznana
 • Stalowa; Hożą 38
 • Jewish
 • good
 • basement, in an apartment
 • Żona Mieczysława Chwata, siostra Fani Glaser. Ukrywała się, razem z mężem, siostrą, jej mężem Sewerynem i teściem Fani, na Stalowej. Mieszkało z nimi jeszcze trzech innych Żydów, którzy pewnego razu zostali aresztowani wydani przez człowieka któremu przepisali swój przedwojenny biznes. Wszyscy pozostali musieli szybko zmienić adres.Odwiedzał ich teżJerzy Koźmiński, przynosił pieniądze i zaopatrzenie, do czasu swojego aresztowania. Ukrywali się tam do powstania warszawskiego.W czasie powstania wyszli z bunkra, ich losy w powstaniu nie są znane. Po powstaniu, nie wyszli z Warszawy, wrócili do bunkra, pod zburzonym już domem, i doczekali wyzwolenia.

 • Warsaw Uprising
 • Poles operations, housing
 • contacts with other Jews , long-lasting help, housing assistence