Given name: Stefan Family name: Bagiński

 • NO
 • Male
 • Stefan
 • Bagiński
 • From Warsaw
 • suburban Warsaw
 • Polish
 • Zabrał dorożką Szymona Rogozińskiego i Obremskiego, gdy wyszli z getta.. Zawiózł ich do Świdra, gdzie opiekował się nimi jego ojciec.

 • Poles operations, housing, help
 • atmosphere , hosts, long-lasting help, individual help , housing assistence
 • s. 150