Given name: Aron Ber Family name: Parzęczewski

 • NO
 • Male
 • Aron Ber
 • Parzęczewski
 • Warszawa
 • No
 • Not in Warsaw
 • Kalisz
 • Warszawa
 • Jewish
 • valuables, money
 • delation/denunciation, recognition
 • Jubiler z Kalisza. W czasie wojny by w getcie warszawskim, potem ukrywał się po stronie aryjskiej. Gdy zachorował, został zabrany do szpitala. Tam stwierdzono, że jest Żydem, ale na szczęście nie miało to dalszych konsekwencji. Zmarł i pochowano go na katolickim cmentarzu. Po wojnie zrobili ekshumacje na cmentarz żydowski.

 • Ghetto Uprising, deportation
 • housing, death
 • illness, contacts with other Jews , individual help , housing assistence