Given name: Zelik Family name: Heller

  • YES
  • Male
  • Zelik
  • Heller
  • 1942-07-08
  • Warszawa
  • Jeszcze na pocz. wojny obdartus. Król Gestapowców, współwłaściciel firmy Kohn i Heller. Jakoby oficer Gestapo, zatrudniony w Sicherheitsdienst. Podobno zastrzelił na pocz. 40r. Polaka. Ok. 173cm, śniady, grube rysy, włosy zaczesane lecz barankowate, elegancki. Zam. Leszno 57-wrzes.41. Dom Handlowy Kohn i Heller - Leszno 14. Starali się w Gminie o koncesję na tytoń. Chwalili się, że napisali do Gminy, że jeżeli zaraz nie dostaną, to znajdą inną drogę.-maj41

  • collaboration
  • Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 255,, 256,, 257,, 56]