Wolska From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Wola
  • Wolska
  • nieznany [sklep/fabryczka chemiczna Lifschitza]
  • Ghetto Uprising, in the Ghetto, deportation
  • work
  • Na ul. Wolskiej (nr nieznany) mieścił się sklep/fabryczka Lifschitza, Żyda z Poznania o polskim nazwisku.