Wojciecha Górskiego From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Midtown
  • Wojciecha Górskiego
  • 2
  • in an apartment
  • housing, private/everyday life
  • without 'aryan' papers (documents)
  • Marie Shafer z rodzicami i siostrą wynajmują mieszkanie i zamieszkują na ul. Górskiego 2.