Wieliszew ul. nieznana From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • suburban Warsaw
  • Wieliszew ul. nieznana
  • in an apartment
  • in the Ghetto
  • housing
  • children
  • Tu zamieszkali, po wyprowadzeniu z getta warszawskiego, dwaj synowie Benona J. (okup. Eugeniusz Gdowski), dziewięcio- i dwuletni (Andrzej J.). Umieściła ich tam Wanda Kwiatkowska-Biernacka.