Warszawa ul. njieznana From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Warszawa ul. njieznana
  • mieszkanie urzędnika ambasady tureckiej
  • in an apartment
  • Ghetto Uprising, deportation
  • help, work
  • stranger, work
  • Mieszkanie urzędnika ambasady tureckiej, u którego opiekunką do dzieci była Róża Szajn.