Warszawa ul. nieznana From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Warszawa ul. nieznana
  • in an apartment
  • Ghetto Uprising, in the Ghetto, deportation
  • housing
  • Mieszkania w których mieszkali Lola Botner, jej brat z żoną, siostra.