Waliców [pokój dla Poli Mass] From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Midtown
  • Waliców [pokój dla Poli Mass]
  • in an apartment
  • Ghetto Uprising, Warsaw Uprising
  • Poles operations, help
  • housing assistence , with Aryan documents
  • Pokój wynajęty przez Władysławę Jasińską dla Poli Mass.