Tamka From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Powiśle
  • Tamka
  • before the war, in the Ghetto, deportation
  • Archiwum ksiąg meldunkowych Warszawy.