Stalowa From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Praga
  • Stalowa
  • in an apartment
  • housing
  • housing assistence
  • Mieszkanie na Stalowej, w którym ukrywało się 8 osób: Glaser (ojciec Samuela i Seweryna), Seweryn Glaser, Fania Glaser (żona Seweryna), Mietek Chwat z żoną Basią, i nieznane małżeństwo z bratem żony.