Smocza/Miła From Warsaw

  • YES
  • From Warsaw
  • Midtown
  • Smocza/Miła
  • Warsaw Ghetto Uprising, 1943
  • private life / daily life
  • hideout
  • Po powrocie do getta Majlech Kisielnicki zamieszkał z kuzynami na rogu Smoczej i Miłej.