Skierniewice From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • suburban Warsaw
  • Skierniewice
  • Ghetto Uprising
  • work
  • outside of Warsaw, with Aryan documents
  • Romana Koplewicz dostaje pracę i jedzie do Skierniewic pracować jako gosposia. Nie potrafi nic robić w domu, bo od dziecka miała służące.