Nowolipie [szop Schultza] From Warsaw

  • YES
  • From Warsaw
  • Wola
  • Nowolipie [szop Schultza]
  • szop Schultza
  • other
  • Warsaw Ghetto Uprising, 1943, deportation
  • Shops
  • Tu mieścił się szop Schultza, w którym latem 1942 r., zaczął pracować Michał Jaworski (Borys Najkrug) i Bronisław Jaworski.