Nieznana From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Prawdopodobnie Grochów
  • in an apartment
  • Poles operations, help
  • children, individual help , one-off help, housing assistence
  • Mieszkanie znajomej Sabiny Kryszek - Heleny Mielczarz. Sabina lokuje u niej swojego syna, Stasia, przebranego za dziewczynkę.