Nieznana From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • in an apartment
  • administrative, Poles operations, underground activity, help
  • atmosphere , Polish underground movement , costs, financial assistance, quarter/district
  • Tadeusz Rek i Leon Feiner po raz kolejny spotykają się ze Stanisławem Jankowskim.

  • Str. 7