Nieznana From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Powiśle
  • Mieszkanie Janiny i Henryka Adamskich
  • in an apartment
  • Poles operations, underground activity, housing, help
  • other help, Polish underground movement , long-lasting help, housing assistence , quarter/district
  • Skrzynka kontaktowa i miejsce spotkań działaczy RPŻ.

  • Str. 8