Nieznana From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • suburban Warsaw
  • Warsaw Uprising
  • private/everyday life
  • W trakcie powstania warszawskiego Paulina i Emanuela Singer tułały się w różnych miejscach