Marszałkowska From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Midtown
  • Marszałkowska
  • 81
  • underground activity
  • Polish underground movement , Jewish underground movement
  • W mieszkaniu Heleny Płotnickiej, przy Marszałkowskiej 81, odbywa się zebranie sanitariatu GL. Obecni są Janek Wolański, Helena Herbst, Maria Płotnicka, Józef Sęk - Małecki, Ignacy Loga - Sowiński.

  • 30